Stogodisnjica
Почетна    О школи    Настава    Запослени    Ученици    Документи    Галерија    Контакт

vuk
Вук Стефановић
Караџић


Корисни линкови:

Министарство
просвете


Покрајински
секретаријат

за образовање


Упис у средње школе

Е - Збирка

Центар "Кликни безбедно"


             Обавештење о закљученом уговору ЈН МВ 3/2020

             Одлука о додели уговора ЈН МВ 3/2020

             Обавештење о закљученом уговору ЈН МВ 2/2020

             Конкурсна документација ЈН МВ 3/2020

             Позив за подношење понуда ЈН МВ 3/2020

             Одлука о измени уговора ЈН ОП 1-ЗН/2020

             Одлука о додели уговора ЈН МВ 2/2020

             Обавештење о закљученом уговору ЈН МВ 1/2020

             Одлука о додели уговора ЈН МВ 1/2020
   
             Конкурсна документација - ЈН МВ 2/2020

             Позив за подношење понуда - ЈН МВ 2/2020

             Конкурсна документација - ЈН МВ 1/2020

             Позив за подношење понуда - ЈН МВ 1/2020

             Одлука ЈН ОП 3/2019

             Обавештење о закљученом уговору - ЈНМВ 5/2019

             Одлука о додели уговора - ЈНМВ 5/2019

             Обавештење о закљученом уговору - ЈН ОП 3/2019

             Позив за подношење понуда - ЈНМВ 5/2019            

             Конкурсна документација - ЈНМВ 5/2019

             Одлука о додели уговора ЈН ОП 3/2019

             Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 4/2019

             Одлука о додели уговора ЈНМВ 4/2019

             Обавештење о продужетку рока за достављање понуда ЈНМВ 4/2019

             Позив за подношење понуда ЈНМВ 4/2019

             Конкурсна документација ЈНМВ 4/2019

             Конкурсна документација ЈН ОП 3/2019 - измене и допуне

             Одговори на питања ЈН ОП 3/2019 - 15.4.2019.

             Конкурсна документација за јавну набавку ЈН ОП 3/2019

             Одговор наручиоца на захтев понуђача за додатним информацијама ЈНОП 3/2019

             Позив за подношење понуда ЈН ОП 3/2019

             Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 1/2019

             Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 2/2019

             Oдлука о додели уговора ЈНМВ 1/2019

             Предлог одлуке о додели уговора ЈНМВ 2/2019

             Одлука о измени уговора о јавној набавци ЈНОП 6/2018

             Обавештење о закљученом уговору - ЈН 7/2018

             Одлука ЈНОП 6/2018

             Јавна набавка ЈНОП 6/2018 - комплетна документација (друга фаза надоградње)

             Обавештење о закљученом уговору - ЈН ППСОП 2018

             Одлука - ЈН ППСОП 2018

             Претходно обавештење о намери спровођења поступка јавне набавке - ново

             Позив за допуну понуде -  ЈН ППСОП 2018

             Обавештење о обустави поступка јавне набавке 3/2018

             Одлука о обустави поступка јавне набавке 3/2018

             Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 4/2018

             Одлука о додели уговора ЈНМВ 4/2018

             Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
             добара - снабдевање електричном енергијом - ЈНМВ 4/2018


             Конкурсна документација за јавну набавку - ЈНМВ 4/2018

             Позив за подношење понуда ЈНОП 3/2018

             Конкурсна документација ЈНОП 3/2018

             Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку ЈНМВ 2/2018

             Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку ЈНМВ 1/2018

             Одлука о додели уговора ЈНМВ 2/2018
            

             Одлука о додели уговора добара - хране и пића за школску кухињу 2018

             Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
             добара - хране и пића за школску кухињу - ЈНМВ 2/2018
   

             Конкурсна документација за јавну набавку ЈНМВ 2/2018         


             Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
             добара - хране и пића за школску кухињу - ЈНМВ 1/2018
   


             Конкурсна документација за јавну набавку ЈНМВ 1/2018         

             Претходно обавештење о намери спровођења поступка јавне набавке

            
План јавних набавки за 2017. годину

             Обавештење од додели уговора за јавну набавку ЈНМВ 2/2017

             Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку ЈНМВ 2/2017

             Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
            
добара - снабдевање електричном енергијом - ЈНМВ 2/2017

             Конкурсна документација за јавну набавку - ЈНМВ 2/2017


             Одлука о додели уговора добара - хране и пића за школску кухињу 2017

             Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку ЈНМВ 1/2017

             Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
             добара - хране и пића за школску кухињу - ЈНМВ 1/20
17


             Конкурсна документација за јавну набавку ЈНМВ 1/2017

            
План јавних набавки за 2016. годину

             Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
             добара - хране и пића за школску кухињу - ЈНМВ 1/2016


             Конкурсна документација за јавну набавку ЈНМВ 1/2016

             Одлука о додели уговора добара - хране и пића за школску кухињу

             Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку ЈНМВ 1/2016

             Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
             добара - снабдевање електричном енергијом - ЈНМВ 2/2016


             Конкурсна документација за јавну набавку - ЈНМВ 2/2016


             Обавештење од додели уговора за јавну набавку ЈНМВ 2/2016

             Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку ЈНМВ 2/2016